Inscripció

Com ens associem a la cooperativa?

La inscripció per ser soci / sòcia, en una Unitat de Consum comporta les següents condicions:

  • 20€ inicials, per donar-se d’alta, a fons perdut.
  • 1€ mensual, en concepte de lloguer de local, aigua i llum.
  • 3% sobre el cost de cada cistella, per anar fent un petit estalvi per poder fer front a despeses imprevistes.

La inscripció la podeu preparar amb aquest full:

full inscripcio_esplet – Hoja1